Önəmli tarixlər

''Vaksin'' sözünün yaranması   XIV-XVIII əsrlərdə  taun,çiçək və vəba epidemiyaları insanların kütləvi tələfatına səbəb olurdu.Təkcə XIV əsrde taun epidemiyasından 25 milyon adam ölmüşdür.Bokkaçonun Dekameron adlı əsərində taun epidemiyasının törədiyi fəlakət ətrafında təsvir olunur.Bəzi dövlətlərdətaun,çiçək, və vəba xəstəliyinin adı vahiməli olduğu üçün adlarını çəkənlər də cərimə edilirdi. XVII əsrdə yaşamış ingilis alimi E.Cenner bir qadından insanın çiçek xəstəliyi ilə yoluxduğunu eşitmişdir.Sonra alim öyrəndi ki,qadının Vokna adlı inəyi çiçək xəstəliyinə yoluxmuş,qadın isəhəmin inəyin xəstəliyini keçirmişdi.Cenner şahidlərinin iştirakı ilə 18 yaşlı oğlanı əvvəlcə inək çiçəyi,15 gündən sonra isə əsl insan çiçəyi ilə yoluxdurur.Uşaq insan çiçəyi ilə xəstələnmir.Bu böyük qələbə idi.Dünyanın bütün ölkələrində Cennerə çoxlu məktublar gəlir və Cennerdən kömək istəyirdilər.Beləliklə yolxucu xəstəliklərə qarşı peyvəndlərin vaksinlərin hazırlanmasının başlanğıcı qoyulmuş və VAKSİN sözü də həmin inəyin adından götürülmüşdür.   Dünyada ən böyük atlas   Dünyada ən böyük atlas Berlin dövlət kitabxanasında saxlanılır.Atlasın hündürlüyü 1m 70sm eni 2m 20sm,yaşı 200 ile yaxındır.Bu kitabxanada 8min atlas saxlanılır.Bundan başqa 7min nüsxə müxtəlif kartoqrafik ədəbiyyatlar saxlanılır.Bu kolleksiyanı 1661-ci ildən yığmağa başlamışlar.   Kitab   Ən  böyük  kitab  17-ci  əsrdə  nəşr  olunmuş  və Berlin  dövlət  kitabxanasında  saxlanılan,  coğrafiya  atlası  sayılır. Bu  böyük  cildin  hündürlüyü  2  m  eni  1 m.dir. Dünyada  ən  bahalı  kitab  isə,  Amerika  muzeylərinin  birindən  200 min  dollara  alınan  TÖVRATDIR   1 May 1May  bayramı ilk dəfə 1890- ci ildə İngiltərədə, Almaniyada , Fransada və başqa  ölkələrdə Rusiyada 1891-ci ildə Peterburqda , Bakıda isə 1902-ci ildə keçirilmişdir.  

Yanvar 28, 2016 9:34